Training Weerbaarheid binnen de (sport) vereniging in de kempen

4 februari 2020

De (sport)vereniging is nog steeds de hoeksteen van de samenleving in de Kempen. Deze verenigingen bestaan bij gratie van de vrijwilliger (trainer, leider, coach, etc.). We constateren dat de populatie (jeugdige leden) in hun omgang met elkaar en met de leiding steeds complexer blijkt te worden. Dit kent zijn uitwerking op het verenigingsleven.

Weerbaarheid

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen. Je weet wat je wel en wat je niet wilt. Als je er onzeker over bent kan je dat op een cursus leren.

Weerbaarheid speelt op verschillende terreinen een rol binnen een vereniging. Denk daarbij aan de steeds groter wordende rol en invloed van sociale media, de mondigheid van ouders en kinderen en rivaliteit die kan spelen tussen verenigingen, spelers, staf en toeschouwers op en rond het wedstrijdveld. Met het programma Weerbaarheid & de (sport)vereniging in de Kempen leveren we maatwerk en focussen we op hetgeen binnen uw vereniging van belang is op het gebied van weerbaarheid en communicatie: (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, durven vragen, nee zeggen, grenzen stellen, voor jezelf opkomen, opkomen voor anderen, anderen aanspreken op hun gedrag en respect voor jezelf en anderen.

De gemiddelde vrijwilliger bij de vereniging is niet of nauwelijks opgeleid om met deze materie/doelgroep op een prettige manier om te gaan. Middels het programma Weerbaarheid & de (sport)vereniging in de Kempen bieden we de vrijwilliger ‘hoofd’ en ‘handen’ om met verschillende gedragssituatie om te gaan (zowel zichtbaar als onzichtbaar).

Concentratie van problematiek

Steeds komt het voor dat kinderen met gedragsproblematieken zich concentreren binnen een team/groep van de vereniging. Leden die minder sociaal emotionele aandachtpunten hebben spelen vaak in ‘prestatie teams’, waarbij de kinderen die aandacht nodig hebben vaak op elkaar en de begeleiders zijn aangewezen. Deze concentratie van problematieken vraagt om leiding die deze materie de baas kan. Ter behoud van de vrijwilliger en de leden is het van groot belang dat het kader handvatten en praktische tools krijgt om met gedragsproblematiek in het algemeen en specifiek met deze doelgroep om te gaan en hun vrijwilligersrol met plezier te kunnen blijven beoefenen.

Rots en Water training voor (sport)verenigingen

De Rots en Water training is in deze uitermate geschikt omdat deze inzicht geeft in het eigen handelen en zicht geeft op het handelen van de ander. Een toelichting op het Rots en Water programma is te vinden via de volgende link: https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/. De Rots en Water training is een psycho-fysieke groepstraining. Dat houdt in dat er lichamelijke oefeningen plaatsvinden en daaropvolgende (reflectieve) gesprekken plaatsvinden. De training kent een basisstructuur, waarbinnen altijd maatwerk geleverd zal worden op grond van de behoeften en leerdoelen van de betreffende vereniging.

Wat bedien wij u aan?

Wij bieden u een door de gemeente bekostigde, groepstraining voor vrijwilligers/trainers (ong. 10 personen) aan in een zaal/ruimte waar veilig bewogen kan worden en veilig (privé) met elkaar gesproken kan worden. De locatie wordt in overleg met de trainer(s) bepaald. Het betreft acht bijeenkomsten van ieder één uur.

Heb je interesse gekregen om als vrijwilliger te leren en deze kennis te delen binnen onze vereniging of het je vragen naar aanleiding van het lezen van deze info? Stuur een mail en schrijf je voor 1 maart in via jeugd@vvdees.nl