vv DEES / vv Vessem Corona Info

10 maart 2020


10 maart 2020

Voor wat betreft het Corona virus volgen wij als amateur voetbalverenigingen de KNVB. De KNVB verwijst naar de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Maar als je gewoon gezond bent en geen klachten hebt kun je trainen en voetballen. Kinderen en jeugdleiders die griepverschijnselen hebben, verkouden zijn en veel hoesten en of niezen blijven beter thuis totdat zij 1 dag geen klachten meer hebben. Vooralsnog hebben wij geen trainingen of wedstrijden afgelast en als we niet te veel uitvallers krijgen dan zullen wij dat ook niet doen.
Jeugdleiders kunnen kinderen met klachten dus naar huis sturen naar eigen inzicht en met grote zorgvuldigheid.
Wees voorzichtig, let goed op elkaar en blijf gewoon rustig.

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv DEES