Drukte op het Sportpark; helaas niet toegestaan!

23 maart 2020

Beste ouders/verzorgers van onze leden,

Inzake Corona volgt vv DEES het beleid van de KNVB (géén wedstrijden, géén trainingen, etc.) en de richtlijnen van het RIVM (géén overleg met grotere groepen, afstand van elkaar, etc.). Op deze wijze proberen we allemaal ons steentje bij te dragen.

Wat we in de praktijk merken is dat de jeugd elkaar toch wel eens wil ontmoeten. Ze gaan wandelen, fietsen wat rond, zien elkaar ergens in het dorp, etc. Begrijpelijk en binnen de richtlijnen van het RIVM acceptabel. Maar daar zit nu juist de uitdaging.
Afgelopen week bleek het op sommige middagen namelijk opvallend druk op het sportpark; Meerdere kleinere groepjes treffen elkaar en zonder dat men het zelf in de gaten heeft groeit de groep, vormt zich een voetbalteam of zitten ze bij elkaar; Juist de redenen waarom de KNVB trainingen en wedstrijden heeft opgeschort en het RIVM richtlijnen heeft voorgeschreven.

Normaliter zijn we als vereniging altijd super enthousiast wanneer de Wintelrese jeugd elkaar opzoekt voor een potje voetbal, maar nu is de situatie toch écht anders.
Vanwege Corona is sportpark De Meren gesloten, maar kent gelijktijdig geen omheining. Hier is normaliter ook geen behoefte aan, maar in deze uitzonderlijke situatie een gemis.

Hier zullen we dus samen, Door Eendracht En Samenspel, een oogje in het zeil moeten houden en daarom het uitdrukkelijke verzoek om uw zoon of dochter nog een keer extra hierop te attenderen.
Sportpark De Meren is gesloten en dus helaas ook niet toegankelijk voor een potje voetbal!

Sorry, maar het is even niet anders.

Dankjewel
Bestuur vv DEES