Als voetbalvereniging DEES hebben we een droom…..

26 januari 2021

Als voetbalvereniging DEES hebben we een droom. Deze droom gaat over meer reuring en natuurlijk spelen rondom sportpark “De Meren”.

Samen willen we nu sportpark “De Meren” en de Bosschuur toegankelijker maken voor meer bewegingen en activiteiten.
We willen drempels weghalen voor doelgroepen die vaak belemmeringen ervaren om samen te gaan bewegen. We denken daarbij aan alle leeftijdsgroepen in ons dorp, maar ook bijzonder aan hen die
eenzaam zijn of een beperking hebben.

Op en rondom De Meren zijn wekelijks al een aantal sportverenigingen zoals voetbal, korfbal en tennis actief. Zo ook voetbalvereniging DEES , wat staat voor “Door Eendracht en Samenspel“.

Wij hebben de samenwerking gezocht en gevonden bij de gezamenlijke gebruikers van De Meren (korfballen, tennissen en voetballen) en bij andere instanties in het dorp zoals Stichting Avondwandelvierdaagse, Stichting De Bosschuur en fanfare –drumband Sint Willibrordus.

Door corona zijn de afgelopen maanden voor veel mensen vreemd en soms zwaar verlopen. Samen natuurlijk bewegen was nauwelijks mogelijk. Zodra het wel weer mogelijk is om samen natuurlijk te bewegen zullen wij de deelnemers met een blijde lach ontvangen en hopelijk verlaten zij na afloop
allemaal met een goed gevoel en vrolijke lach De Meren.

Wordt vervolgd………………