Nieuws update

22 mei 2021

Geacht VV-Dees lid (of ouder/verzorger van),

We kruipen inmiddels richting het einde van het bizarre ‘Corona’ voetbalseizoen 20-21. Graag hadden we als vereniging als vanouds gevoetbald, echter bleek dit onmogelijk. De junioren en senioren hebben in september een aantal wedstrijden kunnen spelen, daarna hield het helaas op. In het voorjaar zijn de trainingen weer opgestart voor de jongere senioren. Onze jeugdleden hebben gelukkig nog wel het gehele seizoen kunnen trainen en wat onderlinge wedstrijden en mini toernooitjes kunnen spelen. Door het gemis aan wekelijkse wedstrijden en toernooien zijn er geen kantine inkomsten. Vaste kosten lopen daarentegen wel veelal door.

Net als vorig seizoen moeten we ook dit jaar weer een beroep doen op onze reserves. Gelukkig kunnen we wel vaststellen dat onze trouwe sponsoren ons niet in de steek laten, iets wat we als club enorm waarderen! De vooruitzichten beginnen er langzamerhand beter uit te zien, dus kijken we positief uit naar de start van het seizoen 21-22. We snakken met zijn allen weer naar het sportieve en gezellige samenzijn op ons sportpark. Ondanks het belabberde voetbalseizoen proberen we niet bij de pakken neer te gaan zitten en zijn we bezig om sportpark De Meren toekomstbestendig te maken. Inmiddels is een speeltuintje gerealiseerd en is het dak voorzien van zonnepanelen. Binnenkort wordt ook de veldverlichting compleet vervangen. Daarnaast gaan we de samenwerking met KV Winty verder intensiveren en loopt het project ‘Kern met pit’, wat voor meer activiteiten en leven in de brouwerij moet gaan zorgen op en rond het sportpark.

Als gevolg van de Corona perikelen hebben we de contributie inning uitgesteld, aangezien het lang onduidelijk is geweest hoe het seizoen zich zou voltrekken. Inmiddels is duidelijk dat er weinig voetbalactiviteit meer zal zijn dit seizoen en is de laatste hoop dat we op 3 en 4 juli ons 50ste ‘Hemelvaart’-toernooi toch nog kunnen spelen. Dit geldt eveneens voor het Knoert-toernooi (31 juli).

Gezien de omstandigheden, geen kantine inkomsten, doorlopende vaste lasten en beperkte speelmogelijkheden hebben we als bestuur gemeend met name naar onze senioren een gebaar te maken door de contributie van dit seizoen te halveren. Voor onze 35+/45+ voetballers zal de contributie teruggebracht worden naar het ‘rustend lid’ tarief. Voor de jeugdleden blijft de contributie onveranderd. 

Als laatste zullen we vanaf volgende seizoen de inning van de contributie aan het begin van het seizoen uitvoeren, dit in tegenstelling tot de afgelopen jaren. We zullen voor het komend seizoen de reguliere tarieven hanteren zoals deze formeel zijn vastgesteld tijdens onze laatste jaarvergadering, dus zonder verhoging.

Samen zullen we het moeten doen! We rekenen op jullie begrip en steun. Bedankt en hopelijk treffen we elkaar snel weer in betere omstandigheden.

Bij eventuele vragen: penningmeester@vvdees.nl

Blijf gezond!

Sportieve groeten,

Bestuur VV DEES