Algemene ledevergadering 2020

#_LOCATIONMAP

11-09-2020 20:30


Datum: Vrijdag 11 september 2020 20.30uur

Beste voetballiefhebber,
Bij deze nodigt het bestuur van v.v. DEES u uit voor de algemene ledenvergadering.
Als gevolg van de corona crisis heeft de ledenvergadering eerder dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden.
Daarom zal de ledenvergadering een dubbel karakter kennen, te weten de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 11 september in de kantine op Sportpark “De Meren”, aanvang is 20.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 14-12-2018
3. Financiële jaarverslagen
4. Verslagen en verkiezing kascontrolecommissie
5. Bestuurssamenstelling
6. Indexering contributie
7. Samenwerking v.v. Vessem & k.v. Winty
8. Commissies
9. Investeringen
10. Mededelingen
11. Rondvraag

Wij zouden erg verheugd zijn met een grote opkomst.

We vragen u met klem om de corona regels te respecteren. Houdt 1,5 meter afstand en respecteer elkaars
ruimte. Wanneer u verkoudheidsklachten of koorts heeft, verzoeken wij u om thuis te blijven.

Uiteraard kent de vergadering een beperkt officieel deel, maar ook aan de traditionele “derde helft”
zullen we zeker aandacht schenken.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van v.v. DEES,
p/a Distelveld 32 5513 BK Wintelre
vvdeessecretariaat@gmail.com