Vereniging

De oprichting

Kantine – Wintelre – DEES

De geschiedenis van DEES begint in 1943, een tijd van oorlog. Een tijd waarin geen nieuwe verenigingen door de KNVB werden ingeschreven. Een aantal enthousiastelingen gaat op zoek naar een locatie voor een speelveld en een clubhuis. Janus Reniers, Harrie Leermakers, Piet Snelders, Cees van de Bliek, Harrie Bartels en Willem de Vooght zijn de mannen, die aan de wieg stonden van onze club.

Een speelveld is al snel gevonden. Het is een plek hei gelegen tussen Wintelre en Oerle. De locatie is gelegen aan de Heivelden in Wentersel, plaatselijk bekend als Hefvelden. Een kleedlokaal heeft men in deze tijd nog niet. Een clublokaal mocht in deze tijd ook al niet ontbreken en deze wordt gevonden in het café van Jan Heijmans

Door Eendracht En Samenspel

Het enige wat nog ontbreekt zijn shirts. Hiervoor is ruilen de oplossing. Achter Café Wijnands in Knegsel vindt daarvoor een opmerkelijke transactie plaats. Rogge ruilen tegen Belgische shirts. In oorlogstijd was dit echter een gevaarlijke onderneming, daar ruilen van rogge verboden was. Op de fiets wordt de rogge door een aantal leden naar Knegsel gebracht. Als tactiek hebben de eerste en laatste fietser geen rogge bij zich. De Belgische shirts zijn bruin-geel van kleur en voorzien van de naam DEVO, wat staat voor; Door Eendracht Volgt Overwinning. Hiermee is de naam van de club geboren en officieel vindt op 17 april 1943 de oprichting plaats. In het elftal spelen ook mensen van buiten Wintelre mee, zoals onderduikers. Doordat de club in deze tijd geen officiële status kan krijgen wordt er gespeeld in een ‘wilde competitie’ samen met clubs uit Oerle, Zonderwijk, Waalre en Zeelst. Na de bevrijding van Wintelre treden de Engelsen vaak op als tegenstander. Deze waren gelegerd op het nabij gelegen vliegveld.

DEVO wordt D.E.E.S.

Als DEVO in 1945 wil toetreden tot de KNVB is er een probleem. Er bestaat al een club met deze naam. Om geen afbreuk te doen aan de naam en de betekenis van DEVO zoekt men naar een naam met een zelfde soort betekenis. Deze wordt al snel gevonden in D.E.E.S., wat staat voor; Door Eendracht En Samenspel. Op de eerste ledenlijst prijken de namen van maar liefst 28 leden. Een standenlijst uit het seizoen 1947-1948 geeft aan dat DEES de volgende tegenstanders heeft: Casteren, HMVV, Hoogeloon 2, Roodwit 4, Vessem 2, Hulsel 2, Roodwit 5 en de Raven 3.

Zoektocht naar een voetbalveld

In 1958 wordt het veld aan ‘t Smidse omgeploegd. In dat jaar wijkt men tijdelijk uit naar een veld in Vessem. Na een aantal jaren blijkt het gerenoveerde veld toch te pover van kwaliteit en wil de eigenaar het veld terug. Onderhandelingen met de gemeente lopen op niets uit. De burgemeester heeft als ideaal één voetbalvereniging in de gemeente Vessem. Een bijeenkomst van voetballers uit Vessem, Wintelre en Knegsel moet uitsluitsel geven. Knegsel wil wel, Vessem is verdeeld en Wintelre is tegen. Noodgedwongen blijft DEES spelen op het veld van Jan van Hest. Na enkele jaren uitstel wordt door de eigenaar van dit veld in 1964 de huur opgezegd. DEES moet op zoek… De gemeente heeft twee oplossingen;
• Fuseren met Vessem;
• Één groot sportpark voor beide verenigingen met behoud van eigen identiteit.

Verschillende bijeenkomsten volgen. Ook de politiek gaat er zich mee bemoeien. De leden van DEES (inmiddels 103 in getal) zijn echter vastbesloten. Zo ook Janus Reniers. Hij stelt zijn perceel aan de Zandstraat beschikbaar. Ondertussen zoekt men driftig naar een nieuwe locatie. De keus valt uiteindelijk op een perceel aan de Merenweg, nabij de Vessemse vennen. Het is ontgonnen gebied, eigendom van de gemeente en circa twee hectare groot. Enthousiast gaat men aan de slag en in september 1965 is er al één speelveld klaar. Van hout uit de omliggende bossen, golfplaten en wat stenen, wordt een eenvoudig en goedkoop onderkomen gebouwd wat dienst zal doen als kleedlokaal. Maar nog altijd zonder douches, warm water en licht. De verlichting komt van een gaslamp. In 1966 opent burgemeester Smulders, met gemengde gevoelens, ‘Sportpark De Meren’.

De vereniging anno nu

Nog altijd spelen de teams van v.v. DEES hun thuiswedstrijden op Sportpark De Meren. Een prachtig gelegen locatie aan de rand van de staatsbossen in de Gemeente Eersel. Op dit moment is v.v. DEES een bloeiende vereniging waarin voetbal uiteraard centraal staat. Maar ook aan de sfeer wordt veel aandacht besteed. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van vele activiteiten buiten het voetbal om, zowel voor junioren als ook voor senioren. Met regelmaat vinden er op “ de meren” gezellige evenementen plaats. De kleedlokalen en kantine zijn gemoderniseerd. Ook is er een jeugdhome, waar we met veel plezier gebruik van.

De vereniging heeft haar statuten bij de notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk in de fout gaan. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing, enz. Maar ook de rechten en plichten van de leden staan hier in. De statuten kunnen bij de secretaris worden ingezien. Jaarlijks wordt voor alle leden een jaarvergadering uitgeschreven.